Adres
Tevex logistics GmbH
In der Mark 2
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: +49 5242 961 – 190
Faks: +49 5242 961 – 197

Internet: www.tevex.de
E-Mail: info(at)tevex.de

VAT: DE 207 216 082

Rejestr handlowy
Amtsgericht (Sąd Rejonowy) Gütersloh HRB 6511

Upoważnieni do reprezentowania dyrektorzy zarządzający
Dirk Mutlak
Marcus Stühlinger
E-Mail: info(at)tevex.de

Odpowiedzialny za treść wg § 6 MDStV (niem. ustawa o telemediach)
Dr. André Vielstädte

Warunki dostawy i płatności
Ogólne warunki dostawy i płatności Grupy Tönnies.

Ogólne wytyczne użytkowania

Firma Tevex logistics GmbH, z siedzibą In der Mark 2, 33378 Rheda-Wiedenbrück, prowadzi pod adresem www.tevex.de witrynę internetową, która służy informowaniu i komunikowaniu z internautami.

Jako operator teleserwisu firma Tevex logistics GmbH gromadzi, przetwarza lub wykorzystuje dane osobowe (informacje o stosunkach osobistych lub rzeczowych określonej bądź możliwej do określenia osoby) jedynie w zakresie koniecznym do realizacji teleserwisu (dane podstawowe). Przetwarzanie lub wykorzystywanie danych podstawowych do innych celów następuje tylko wtedy, gdy jako użytkownik udzielisz na to wyraźnej zgody. Ani korzystanie z witryny internetowej nie jest traktowane przez nas jako zgoda, ani korzystanie z witryny internetowej Grupy Tönnies nie jest uzależnione od udzielenia przez Ciebie zgody.

Masz prawo do odwołania w każdej chwili swojej zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie zgody może nastąpić pisemnie lub drogą elektroniczną. Jeżeli chcesz cofnąć swoją zgodę, wyślij e-mail na adres info@tevex.de

Odpowiedzialność za treści

Firma Tevex logistics GmbH jest odpowiedzialna za własne treści witryny internetowej zgodnie z ogólnymi ustawami. Za obce treści, przechowywane na stronie do wykorzystania, firma Tevex logistics GmbH jest odpowiedzialna jedynie w takim stopniu, że posiadana jest wiedza o tych treściach i istnieje techniczna i wykonalna możliwość zablokowania korzystania z tych treści. Odpowiedzialność za obce treści, do których firma Tevex logistics GmbH umożliwia jedynie dostęp, jest wyłączona. Automatyczne i krótkotrwałe przechowywanie obcych treści na podstawie kwerend użytkowników jest uważane za umożliwienie dostępu. Obowiązki do zablokowania dostępu do nielegalnych treści wg ogólnych ustaw pozostają nienaruszone, jeżeli firma Tevex logistics GmbH z zachowaniem tajemnicy telekomunikacyjnej zgodnie z §88 TKG (niem. ustawa telekomunikacyjna) posiądzie wiedzę o takich treściach i ich zablokowanie będzie technicznie możliwe i wykonalne.